Wat voor pak doe je aan bij een uitvaart?

Wat is het heden zonder het verleden? Ook dit verhaal over misschien een beetje gekke een oude traditie past in onze serie van uitvaarttradities over de wereld

Deze mensen droegen een wel heel bijzonder pak:

“Koninklijke leden van de Han dynastie werden begraven in ceremoniële pakken van jade. Jade is een edelsteensoort. De jade werd in vierkante, rechthoekige en driehoekige vormen gesneden en met draad aaneengeregen om het hele lichaam te bedekken, als een harnas. Ze waren erg duur en het duurde jaren om ze te maken.”