Chinese begrafenis

Uitvaartrituelen zijn in heel de wereld afhankelijk van tradities en gebruiken, ook hier:
Een Chinese begrafenis is een begrafenis volgens de Chinese gewoontes en rituelen.
Wit is in China de kleur van rouw, droefenis en dood. Daarom dragen Chinese vrouwen tijdens het huwelijk meestal geen witte bruidsjurk.

Chinese begrafenissen kan men indelen volgens religie. De meest voorkomende zijn daoïstische en boeddhistische. In grote Chinese steden worden vaak heuvels en bergen gebruikt om de doden te begraven.

In traditionele kringen wordt er bij een overlijden in de familie een blauwe of een witte lampion boven de voordeur gehangen.

Traditioneel begraven Chinezen hun doden. Tijdstip en plaats van begraven zijn van invloed op de relatie met de voorouders, daarom wordt meestal een Feng Shui meester, boeddhistische monnik of priester om raad gevraagd. Hij berekent precies wanneer de begrafenis plaats moet vinden. Hij zoekt ook de juiste ligging van de laatste rustplaats uit. Men gebruikt om die reden op de Chinese begraafplaats ook wel extra grote, ronde kisten, zodat het lichaam makkelijk in de goede richting gelegd kan worden.

Bij een Chinese begrafenis komt de hele gemeenschap afscheid nemen. Men draagt stemmige kleding, in ieder geval geen rood (de kleur van geluk en feest). Er zijn veel bloemen en kransen. De kist is gesloten en er staat een foto van de overledene bij. Bezoekers houden brandende wierookstokjes tussen beide handen en maken hiermee driemaal een buiging.

De begraven overledenen worden na een bepaalde periode opgegraven en alsnog gecremeerd, maar eerst worden de 206 beenderen van het skelet geteld door een beenderenteller. Crematie bestaat al lang in de Chinese cultuur. De urn wordt meestal in een rouwmuur in een tempel geplaatst. Dit gebruikt is vooral in Zuidelijk China gangbaar.
Het Qingmingfestival (traditionele feestdag, waarbij de graven van de voorouders bezocht en onderhouden worden) en Chongyangfestival (officiële feestdag waar men op deze dag de voorouders/ouderen eren, gevliegerd wordt en wandelingen gemaakt).