Nieuw in de branche: Collective Funeral Deals

De uitvaartbranche is versplinterd. Het verenigen van de bedrijven in deze branche is moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarom hebben wij een module ontwikkeld waarmee u anoniem de inkoopkracht kunt bundelen.

  • U koopt producten voor een interessante, lage prijs
  • U bundelt inkoopkracht zonder inspanning te hoeven doen. Dit doet het systeem voor u.
  • Door de grotere aantallen kunnen wij de producten goedkoper aanbieden en u voordeliger inkopen. Een win-win voor beide partijen.

Hoe werkt het?

1. Schrijf u in voor het kopen van een product. Dit doet u op onze website via: Collective Funeral Deals. (Na uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.)
2. Als het vermelde aantal inschrijvers binnen de einddatum wordt behaald ontvangt u het product/ de producten tegen de scherpe prijs zoals vermeld.
3. Als het aantal inschrijvers binnen de einddatum niet wordt behaald gaat de koop niet door voor de scherpe prijs zoals vermeld. Natuurlijk bent u vrij om het product hierna wel in te kopen bij ons via de reguliere weg.

Koopt u meerdere producten dan tellen deze mee voor het aantal inschrijvers.
Om te voorkomen dat het aantal inschrijvers niet wordt behaald kunt u collega ondernemers inschakelen om “mee te doen”. Dit biedt voordelen voor alle partijen!