Voorwaarden kopen op inschrijving

Met het inschrijven bij koop op inschrijving bij De Vene Uitvaartbenodigdheden gaat u een koop aan, zoals een reguliere koop. Met als uitzondering een ontbindende voorwaarde, namelijk: bij het niet binnen de einddatum behalen van het vermelde aantal inschrijvers. In dat geval wordt de koop geannuleerd.