Quarantaine

Poveglia, Venetië, Italië

Poveglia is een eiland dat net zo groot is als ongeveer 7 voetbalvelden. Onbekend bij de meeste citytrippers, maar elke Venetiaan kent het. Naar schatting stierven er 160.000 mensen, waardoor het ook wel ‘Eiland des doods’ wordt genoemd.

In de achttiende eeuw was Venetië één van de belangrijkste handelssteden van de wereld. Hierdoor was er veel verkeer van en naar de stad, waardoor ziektes hier snel arriveerden en verspreidden. Er brak een zware pestepidemie uit in de stad en de overheid nam drastische maatregelen. Het eiland Poveglia werd omgebouwd tot quarantaine eiland. Het maakte niet uit of je oud, jong, rijk of arm was, als je symptomen had werd je verbannen naar het eiland.

In die tijd had men nog niet veel kennis van bacteriën en virussen, maar men wist wel dat verspreiding van ziektes werd tegengegaan door het isoleren van mensen. Als je 40 dagen op dit eiland overleefde, mocht je terug naar het vasteland en werd je genezen verklaard. Veertig dagen betekent quaranta giorni, waarvan het woord quarantaine komt.

Echter, niet veel mensen overleefden het eiland. Na de pestepidemie werd een ziekenhuis voor psychiatrische patiënten gebouwd. Het werd een permanent huis voor degenen die niet gewenst waren in de maatschappij. Er werden veel testen gedaan op patiënten, om te onderzoeken waar de stoornis vandaan kwam. Doordat Poveglia zo afgelegen was, werden er bijna nooit controles uitgevoerd. Er werden gruwelijke experimenten uitgevoerd, zoals een lobotomie. Hierbij wordt de verbinding tussen de hersenen en het voorhoofdsgedeelte verbroken. Ze dachten namelijk dat de ‘gekheid’ van de patiënten hierdoor zou verdwijnen.

Veel patiënten beweerden stemmen te horen, schaduwen te zien en andere vreemde verschijnselen te merken, maar door de psychiatrische aandoeningen werd dit nooit serieus genomen. Toen de hoofdarts in de jaren ’60 zelf onverklaarbare dingen begon te zien, pleegde hij zelfmoord door van een toren te springen.

Anno 2020 is het eiland volledig verwildert en de gebouwen staan op instorten. Het is een unieke mix tussen legendes, bijgeloof en realiteit.

Dus bij alle toekomstige nieuwsberichten over het coronavirus, weten jullie nu waar het woord quarantaine vandaan komt. Gelukkig kunnen we tegenwoordig zieke mensen goed behandelen en een oplossing vinden.

Poveglie, Venetië, Italië